Regulament concurs – Deparazitare pe VIAȚĂ

*Lista câștigătorilor și extragerea pot fi regăsite după descrierea regulamentului.

Regulament

ART. 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI
Organizatorul concursului este CMV DR. Dan Sebastian Mircea, cu sediul în Cluj-Napoca, Strada Iazului nr. 27, Jud Cluj, înregistrată cu CIF: 28097990, NR.R.U. 6222, reprezentată legal de dl. Dan Sebastian Mircea, în calitate de Administrator.
Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.
Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.
ART. 2. LOCUL, SCOPUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI
Concursul se desfășoară în perioada 07 noiembrie 2019 – 30 noiembrie 2019.
Locul de desfășurare este pagina Facebook Clinica Veterinara In Lumea Animalelor, în condițiile prevederilor actualului Regulament și are drept scop promovarea brandului În Lumea Animalelor.
Pe perioada concursului Regulamentul poate fi consultat în mod gratuit pe pagina de Facebook Clinica Veterinara In Lumea Animalelor.
ART. 3. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii concursului și care au domiciliul pe teritoriul Romaniei.
Paginile Facebook create special pentru participarea la concursuri sau paginile aparținând aceluiași utilizator real nu vor fi acceptate.
După extragerea câștigătorilor înainte de publicarea numelui, pagina Facebook a acestuia va fi verificată și va trebui să îndeplinească anumite criterii de eligibilitate, detaliate mai jos.
În cazul în care se constată că pagina a fost creată special pentru participarea la concursuri sau aparține unui utilizator care deține mai multe pagini cu care a participat la concursurile Clinicii Veterinare În Lumea Animalelor, premiul va fi anulat și acordat următorului clasat la extragere (în cazul în care pagina acestuia de Facebook îndeplinește criteriile de eligibilitate).
Criteriile de eligibilitate ce vor fi luate în considerare în analiză paginile câștigătorilor sunt:
1. Numărul de prieteni reali (care trebuie să fie mai mare de 25)
2. Din analiza Cronologiei trebuie să reiasă o activitate constantă, fără legătură cu participarea la concurs (în cronologia unei pagini analizate, numărul de posturi/share-uri/like-uri în favoarea unor concursuri nu trebuie să fie mai mare decât cel al posturilor personale).
ART. 4. MECANISMUL CONCURSULUI
Pentru a se înscrie în concurs utilizatorii Facebook vor trebui să îndeplinească 1 singură condiție:
– Să comenteze la postarea originală a concursului făcut de Clinica Veterinara In Lumea Animalelor tipul animalului deținut de ei.
Utilizatorii Facebook se pot înscrie o singură dată la concurs. În cazul multiplelor înscrieri, va fi luată în considerare prima înscriere.
Împărtășirea cu publicul postarea nu este obligatorie pentru participare la concurs.
Câștigatorii vor fi desemnați prin tragere la sorți folosind programul random.org în data de 02.12.2019, și vor fi anunțați pe pagina de Facebook Clinica Veterinara In Lumea Animalelor după ora 15.00 în aceași zi (sub rezerva eventualelor întârziere care nu ne sunt imputabile).
În cazul în care există două sau mai multe conturi câștigătoare care au exact același nume, premiul va fi acordat deținătorului contului care a comentat prima dată.
Câștigătorii nu pot oferi premiul altei persoane sau să solicite schimbarea premiului în nici un fel.
Câștigătorii nu pot cere și obține contravaloarea în bani a premiului câștigat.
Câștigătorii trebuie să să se prezinte personal la sediul Clinicii la adresa Cluj-Napoca, Strada Iazului Nr. 27 pentru a revendica premiul până la data de 31.12.2019. În caz contrar, premiul va fi anulat.
Premiul va fi înmânat personal către câștigător, în momentul prezentării lui la clinică.
ART. 5. RĂSPUNDEREA
Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui câștigător de a intra în posesia premiului.
Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare înmânării acestuia, nu vor fi în responsabilitatea Organizatorului.
ART. 6. LITIGII
În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții concursului, acestea se vor soluționa pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, parțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor judecătorești române competente de la sediul Organizatorului.
ART. 7. FORȚĂ MAJORĂ
Pentru scopul acestui regulament, forța majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de câtre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin regulament.
Dacă o situație de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întarziată. Organizatorul dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la concurs existența acesteia în termen de 5 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră.
ART. 8. PREMII
Locul 1 – 1x Deparazitare internă pe viață nominal pentru un animal.
Locul 2 – 1x Deparazitare externă pentru 5 ani, nominal pentru un animal.
Locul 3 – 1x Deparaziatare externă pentru 1 an, nominal pentru un animal.
Locurile 4 – 27x Consultație gratuită în valoare de 50 de lei fiecare.

Lista Câștigătorilor

 

Daniela Daniela  1 x Deparazitare internă pe VIAȚĂ
Dia Sorina  1 x Deparazitare externă pentru 5 ani
Radu DP  1 x Deparazitare externă pentru 1 ani
Edyna Erdei Consultație gratuită
Rodica Parauan Consultație gratuită
Sheila Gebe Bíró Consultație gratuită
Andrada Ioana Consultație gratuită
Adela Cornea Consultație gratuită
Emanuela Emanuela Consultație gratuită
Szilagyi-Palko Maria Consultație gratuită
Dana Dana Consultație gratuită
Nicole Radu Consultație gratuită
Neli Bontos Consultație gratuită
Bianca Holdor Consultație gratuită
Serban Karina Consultație gratuită
Malvina Izabella Consultație gratuită
Alina Cicos Consultație gratuită
Andreea Corujan Consultație gratuită
Kallay Simona Consultație gratuită
Sallai Iacab Beata Consultație gratuită
Rodica Stanila Consultație gratuită
Adina Popescu Consultație gratuită
Roxana Maria C Consultație gratuită
Ionescu Eniko Consultație gratuită
Cristian Baciu Consultație gratuită
Vlad Gliga Consultație gratuită
Maria Gădălean Consultație gratuită
Jigmond Melinda Consultație gratuită
Florin Claudiu Ciobotea Consultație gratuită
Moldovan Emilia Consultație gratuită

Vezi extragerea

Contactează-ne

Trimite-ne mesaj

Vizitează-ne

Str. Iazului Nr. 27, Cluj-Napoca

Trimite-ne mesaj

Vizitează-ne

Str. Iazului Nr. 27, Cluj-Napoca